+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Профил на купувача

Филтър
Дата на откриванеНаименование на поръчкатаКраен срок за подаване на оферти / заявленияСтатусВид на процедурата
2018-05-11 14:07:58

Изграждане на осем броя преместваеми обекти тип павилиони на пазар "Сребърна" 

2018-05-30 17:30Затворенапублично състезание
2018-03-09 12:29:53

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Пазари Изток" ЕАД 

2018-03-30 17:30Затворенапублично състезание