+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Нова заповед МЗ

На вниманието на наемателите на ''Пазари Изток" ЕАД.
На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г.
              
            
С уважение "Пазари Изток" ЕАД.